Avís Legal

INFORMACIÓ LEGAL

Amb la finalitat de complir amb la legalitat vigent i atorgar seguretat i confiança a tots els nostres usuaris, us informem, en virtut de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, que aquesta pàgina web és propietat d’Arts Gràfiques Bobalà S.L.amb NIF núm. B25214602 i domicili a C/ Sant Salvador, 8 – 25005 LLEIDA, i inscrita al Registre Mercantil de Lleida en el f. 108, tom 430, llibre 50 Sec 3a full núm. 732.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu amb nosaltres per e-mail a bobala@bobala.cat o trucant al telèfon 973 23 66 11.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, i hi queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquesta web.

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents al moment de l’accés, que preguem que us llegiu detingudament. L’USUARI, en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les seves condicions generals d’ús. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar per mitjà seu.

El subministrament de dades personals i la compra de productes a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys o, si s’escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis —i fins i tot suprimir-la de la xarxa—, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

A. Propietat Intel·lectual

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat d’Arts Gràfiques Bobalà o de tercers als quals s’han adquirit els drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’usuari únicament té dret al seu ús privat, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.

Està prohibida la reproducció de la marca Arts Gràfiques Bobalà, imitació, utilització o inserció d’aquesta marca sense la nostra deguda autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no hi confereix cap dret. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

Està absolutament prohibida la imitació, ja sigui total o parcial, del nostre portal.

B. Condicions d’accés

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. No obstant això, l’ús d’alguns dels nostres serveis pot requerir emplenar formularis o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats a la web, amb fàcils indicacions per registrar-se.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privacitat.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, a les normes d’ordre públic i a les presents condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis, productes i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents dels estipulats en les presents condicions d’ús i, si s’escau, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats productes.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin unes altres websites a les quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web posa a la vostra disposició, us comuniquem que Arts Gràfiques Bobalà queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari.

Arts Gràfiques Bobalà es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa qualsevol USUARI que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web, sense que l’USUARI tingui dret a reclamació de cap mena per aquest tipus d’accions. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d’ús. L’USUARI accepta que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a emprendre-les, i romanen vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

C. Política de privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials d’Arts Gràfiques Bobalà i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària sobre l’usuari.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i amb el Reial Decret 1720/2007 de Desenvolupament de la LOPD, us informem que la utilització de determinats serveis a la nostra pàgina web requereix que ens faciliteu determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers d’Arts Gràfiques Bobalà, el seu titular i responsable. L’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés a llur tractament, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Així mateix us informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 14 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.

Arts Gràfiques Bobalà es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les vostres dades personals als seus fitxers. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ens ocasioni a nosaltres o a qualsevol tercer per omplir els formularis amb dades falses o inexactes, incomplets, no actualitzats, o amb dades de tercers.

Quines dades sol·licitem i amb quina finalitat?

Les dades que us sol·licitem són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a la finalitat per a la qual es recullen, i en cap cas esteu obligats a facilitar-nos-els. No obstant això, tots són d’obligada resposta per poder complir la finalitat de la seva sol·licitud.

La nostra pàgina web recull les vostres dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i a través del correu electrònic:

En la secció USUARIS us sol·licitem les dades personals per registrar-vos com a usuari a la nostra web i accedir als serveis que exigeixen registre previ, així com per facilitar-vos informacions sobre els nostres productes que considerem del vostre interès.

En la secció SUBSCRIU-TE A LA NEWS LETTER us sol·licitem les dades personals per enviar-vos informació sobre els nostres productes.
Així mateix, en la secció CONTACTA, posem a la vostra disposició diverses adreces de correu electrònic, amb la finalitat que ens sol·liciteu qualsevol tipus d’informació o aclariment. Si incloeu dades personals en el vostre correu electrònic, o la vostra adreça conté dades personals, ens autoritzeu a incorporar-los als nostres fitxers corresponents.
També us informem que, en el cas de recepció del vostre currículum vitae a través del correu electrònic, les vostres dades s’incorporaran als nostres fitxers de Recursos Humans amb la finalitat d’incorporar-los als processos de selecció de personal presents i futurs.
En tots aquests casos les vostres dades seran incorporades a un fitxer de GESTIÓ. L’acceptació de les presents polítiques de privacitat implica el consentiment de l’usuari per rebre les nostres informacions comercials relacions amb la nostra activitat, inclusivament per mitjans electrònics, sempre que no ens indiqueu el contrari al correu electrònic bobala@bobala.cat.

Arts Gràfiques Bobalà es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les vostres dades personals als seus fitxers.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals

En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts legalment, dirigint-vos a l’adreça següent: Arts Gràfiques Bobalà SL – C/ Sant Salvador, 8 – 25005 Lleida.

Considerem que si no cancel·leu les vostres dades personals expressament dels nostres fitxers, continueu interessat a seguir-hi incorporat fins que ho considerem oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per a la qual es van obtenir.

Comunicacions de dades

Us informem que les vostres dades són tractades amb la màxima confidencialitat i que són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. De manera que no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, a excepció que l’usuari ens ho autoritzi expressament, en els casos legalment previstos.

Seguretat de les vostres dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix el Reial Decret 1720/2007, que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Actualització de les vostres dades

És important que, perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informeu sempre que hi hagi hagut alguna modificació; en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

Comunicacions comercials per correu electrònic

Tenint en compte que el principal mitjà de comunicació entre Arts Gràfiques Bobalà i l’USUARI és per mitjà de l’adreça de correu electrònic facilitada, us informem que utilitzarem aquest mitjà per a totes la comunicacions amb els USUARIS, incloses les informacions comercials o notes informatives relacionades amb la finalitat del nostre portal i, en conseqüència, en compliment de l’article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials a través del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels seus destinataris, us informem que l’acceptació de les presents condicions d’ús implica la seva autorització expressament per remetre-us els nostres enviaments comercials, publicitaris i promocionals. No obstant això, si no desitgeu rebre les nostres comunicacions comercials per correu electrònic, podeu oposar-vos-hi comunicant-ho l’adreça indicada a dalt.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que es puguin facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

Arts Gràfiques Bobalà pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les modificacions que es produeixin a la nostra web, així com a modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliteu les vostres dades a través d’aquesta web.

D. Responsabilitats

En posar a la disposició de l’usuari aquesta pàgina web volem oferir-li tot un seguit de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la seva prestació així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

L’USUARI assumeix l’exempció de qualsevol responsabilitat d’Arts Gràfiques Bobalà per causes de força major, incloses les fallades tecnològiques pròpies o alienes derivades de l’estat actual de la tecnologia.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o que en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, i és l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal. L’usuari s’obliga a mantenir indemne Arts Gràfiques Bobalà davant qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament, de tals fets.

Arts Gràfiques Bobalà queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades al seu portal. Tampoc no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres websites, i queda totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada del seu ús.

Arts Gràfiques Bobalà queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per excloure’n l’error i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

L’USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.

Tot el referent a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals competents en cada cas.

D. Vigència de les condicions generals d’accés a la web

Les presents Condicions Generals d’Ús han estat modificades amb data 10/12/2015. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: per favor, comproveu la data d’emissió en cada ocasió en què us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que li afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres als enllaços a dalt indicats.

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies, premi l'enllaç per a més informació.plugin cookies

Este sitio web utiliza cookies para tener la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de dichas coockies y la aceptación de nuestra política de cookies, pulse el enlace para más información plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies