Estand d'Arts Gràfiques Bobalà a la fira Denuvis 2023

Tornada a la presencialitat a Denuvis 2022

Resum de tendències vistes durant el certamen Denuvis 2022.