Recanvi tinta coloris

Tintes específiques per reomplir marca Coloris

A partir d’ara trobarà tintes específiques per reomplir tampons i cartutxos. Tintes per paper fotogràfic, formigó, fusta, o tintes alimentaries per carn o ous i tintes invisibles.