Impressió de talonaris encolats

Funcionament del paper químic autocopiatiu

Funcionament del paper químic o autocopiador, ideal per fer talonaris d’albarans o rebuts, duplicats o triplicats.